متن دلخواه شما
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
 

رزومه علمی، پژوهشی، و کاری دکتر علیرضا رشیدی کمیجان

دکتر علیرضا رشیدی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بوده و استادیار مهندسی صنایع در دانشگاه‌های آزاد تهران جنوب و فیروزکوه است. حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه وی مباحث مربوط به OR یا تحقیق در عملیات است. وی در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع نیز به تدریس دروس مختلفی همچون تحقیق در عملیات پیشرفته، برنامه‌ریزی غیرخطی، و غیره مشغول است.

Personal Information

 

Name: Alireza

دکتر علیرضا رشیدی کمیجان

 

Surname: Rashidi Komijan

 

Date of Birth: 4-Sept-1973

 

E-mail: rashidi@azad.ac.ir      alireza_rashidi@yahoo.com

 

Educatin

 

Ph.D., Industrial Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Iran, 2008 (Average: 19.3).

 

Dissertation Title: An efficient heuristic algorithm for solving product mix problems in multi-bottleneck systems with different due dates and backorders.

 

MEng., Industrial Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Iran, 1999 (Average: 17.2).

 

B.S., Industrial Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Iran, 1996.

 

Work Experience

 

 Consultant, Iran Ministry of Information & Communications Technology, 1997-2004.

 Consultant, Iran Supreme Information Council, 2002-2004.

 Head of "Defining & Ranking IT Criteria" Project, 2003.

 Lecturer, Industrial Engineering Department, Islamic Azad University, 2002-Now.

 Executive Manager of Journal of Industrial Engineering International, 2004-Now.

 Editorial Board Member of International Journal of Industrial Engineering Computations, 2010-Now

 Head of Industrial Engineering Department, Islamic Azad University, 2008-2010.

 Reviewer of several journals and conferences such as: International Journal of Production Research, International Journal of Computational Science, Journal of Industrial Engineering International, International Journal of Computational Intelligence Research, International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, International Conference on Computational Science & Its Applications.

Expertise

 

 Modeling of Large-Scale Systems.

 Performance Optimization in Service and Production Systems.

 Operations Research (Linear and Integer Programming, Decision-Making in Complex Systems).

 Production Planning (TOC, Synchronizing & Optimization of Production Systems).

Courses Taught

 

 Advanced Operations Research (Postgraduate).

 Decision-Making Analysis (Postgraduate).

 Mathematical Modeling (Postgraduate).

 Nonlinear Programming (Postgraduate).

 Advanced Production Planning (Postgraduate).

Books

 

 Rashidi Komijan, A. and Jahangard, N., 2003, WIPO Arbitration and Mediation Rules, (Translation to Persian), Supreme Information Council Press.

 Jahangard, N. and Rashidi Komijan, A., 2005, Creating Development Dynamic, (Translation to Persian). Supreme Information Council Press.

Journal Papers

 

 Aryanezhad, M. B. and Rashidi Komijan, A., 2004, An improved algorithm for optimizing product mix under the theory of constraints, International Journal of Production Research, 42(20), 4221-4233.

 Rashidi Komijan, A., 2005, Fuzzy group decision making: Literature review, (In Persian), Journal of Management, 2(2), 63-81.

 Raissi S. and Rashidi Komijan, A., 2008, Formulating of production processes parameters aiding from six sigma, (In Persian), Journal of Management, 5(9), 42-48.

 Rashidi Komijan, A. and Shafikhani, M., 2008, Performance evaluation of a chain value using BSC, (In Persian), Journal of Iranian Management Society, 19(131-132), 39-45.

 Rashidi Komijan, A., A non-linear goal programming model to optimize multi-response problems, (In Persian), Journal of Management, 6(14), 92-96.

 Rashidi Komijan, A., Aryanezhad, M. B. and Makui, A., 2008, A new heuristic approach to solve product mix problems in a multi-bottleneck system, Journal of Industrial Engineering International, 5(9), 46-57.

 Aryanezhad, M. B., Badri, S. A. and Rashidi Komijan, A., 2009, Threshold-based method for elevating the system's constraint under theory of constraints, International Journal of Production Research, Electronic version 13 August.

 Zerafat Angiz, M., Emrouznejad, A., Mustafa, A. and Rashidi Komijan, A., 2009, Selecting the most preferable alternatives in a group decision making problem using DEA, Expert Systems with Applications, 36(5).

 Rashidi Komijan, A. and Gholamzadeh, M., Ranking of IT projects on e-government and education using group decision-making techniques, (In Persian), Journal of Management, In press.

 Rashidi Komijan, A., A mathematical model for crew scheduling problem, (In Persian), Journal of Management, In press.

 Rashidi Komijan, A., Aryanezhad, M. B. and Makui, A., A new heuristic approach based on minimizing time left in bottlenecks to solve product mix problems, International Journal of Production Research, Under review.

Conferances

 

 Rashidi Komijan, A., 2000, A new algorithm to determine product mix using theory of constraints, Proceedings of the 8th National Industrial Engineering Conference, Alzahra University, Tehran Iran.

 Rashidi Komijan, A. and Sadjadi, S. J., 2004, Optimizing product mix in a multi-bottleneck environment using group decision-making approach, Proceedings of International Conference on Computational Science and Its Applications, Lecture Notes on Computer Science, LNCS 3483, pp. 388-396, Suntec, Singapore.

 Rashidi Komijan, A., 2006, Applying fuzzy group decision making approach to optimize the product mix in a multi-bottleneck production system, Proceedings of 18th Int. Conf. on Multiple Criteria Decision Making, Chania, Greece.

 Rashidi Komijan, A., 2006, Product mix optimization in a multi-bottleneck environment with all parameters in fuzzy, Proceedings of  48th Int. Conf. of the OR Society, Bath, UK.

 Rashidi Komijan, A., 2009, An efficient algorithm based on TOC to solve product mix problems, Proceedings of 19th Int. Conf. of Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, Middlesbrough, UK.

کلمات کلیدی: علیرضا رشیدی کمیجان، دانشگاه آزاد فیروزکوه، استادان مهندسی صنایع، Alireza Rashidi Komijan

«این رزومه آخرین بار در تاریخ 21/08/92 توسط فرید سعیدی بروز شده است»